Music Together sınfıları tüm çocukların müziksel olduğunun kabul edilmesi esasına dayanır. Tüm çocuklar, söz konusu öğrenimin erken yaşlarda desteklenmesi şartı ile, doğru ahenkli biçimde şarkı söylemeyi, ritim tutmayı ve güvenle kültürümüzün müziğine katılmayı öğrenebilir. Müzikle ilgili kavramlardan çok gerçek müzik deneyimlerini vurgulayarak, Music Together çocuklara müziği pasif biçimde CD'lerden veya televizyondan öğrenmektense, müzik yapma zevkini gösterir.

Music Together yaklaşımının merkezi, küçük yaştaki çocukların müziği en iyi aktif biçimde müzik yapan ebeveynleri/ bakıcıları güçlü rol modeli alarak öğrendiklerine dayanmaktadır. Program, sınıflarda müzikal açıdan zengin bir ortam sağlayarak aileleri bir araya getirir ve gündelik hayatın içerisinde evde kendiliğinden olan müziksel aktivitelere ailenin katılımını sağlar.

Music Together ailelere, bakıcılara ve erken çocukluk dönemi uzmanlarına sıradışı müzik deneyimlerinin eğitimsel değerini ve keyfini yeniden keşfetmeye yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Music Together öğretmenlerinin tamamı Music Together eğitim programını başarıyla tamamlamışlardır. Music Together, erken çocukluk dönemindeki müzik gelişimine ilişkin olarak yürütülen en güncel araştırmaları programa uygulamaktadır. Müfredatı ile 1987 yılından beri öncülük etmekte olan Music Together, kendi ebeveynlerini, birincil düzeydeki bakıcılarını ve erken çocukluk dönemi uzmanlarını eğitim sürecine dahil ederek, mümkün olduğunca çok çocuğa en iyi kalitede müzik ve hareket deneyimi sunma amacı ile kurulmuştur.

Bu nedenle Music Together kendini, hem Music Together lisansları ve öğretmenleriyle, hem de çocuklar ve aileleri ile yürüttüğü çalışmalarla profesyonel destek sunmaya adamıştır. Bu desteğe eğitim, iş danışmanlığı, ağ kurma hizmetleri, ulusal ve bölgesel teşvikler, müşteri yönlendirme, iş teknolojileri, devam etmekte olan araştırmalar ve gelişmeler, görsel, işitsel ve basılı materyaller ile ilgili ürünlerin ve müzikal enstrümanların dağtımı dahildir.