"Her ne kadar insanoğlu çöplükte doğmasa da, burada eğitilmesinde ısrar ederiz".- Lillian Katz, Ph. D

Karma yaş sınıflarını destekleyen araştırmalar, bu sınıflardaki akademik ilerlemenin aynı yaş sınıflarındaki çocuklarla aynı veya onlardan daha iyi olduğunu göstermektedir. Karma yaş sınıfları öğrencinin ilerlemesini olumsuz olarak etkilemez ve bu sınıflardaki öğrenciler okula, kendilerine ve başkalarına karşı belirgin biçimde daha olumlu bir tutum içerisinde olurlar (Stone, 1998; Veenman, 1996). Music Together kapsamındaki karma sınıfların yararlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

* Çocukların her biri, kendilerine has öğrenme yöntemleriyle eşsiz bireyler olarak görülür. Genellikle tüm çocukların beceri açısından aynı yerde ve aynı zamanda olmasını bekleyen aynı yaştaki çocuk sınıflarının tersine, öğretmen bu sınıflarda her bir çocuğun kendine has güçlü yanları doğrultusunda öğretim üzerine odaklanır.

* Çocuklar akran baskısı olmaksızın kendilerine göre öğrenirler

* Çocuklar sınıf arkadaşları ile bir aile hissi geliştirirler. Birbirlerini destekleyen ve gözeten bi "öğrenen aile" olurlar.

* Daha büyük yaştaki çocukların danışman ve liderlik rollerini üstlenme imkanı olur.

*Çocuklar rekabet etmektense işbirliği içinde olma eğilimi gösterir. İşbirliği ruhu ve birbirlerini gözetmeleri çocukların karşısındakini rakip olarak görmektense, bireyler olarak yardım etmelerine olanak sağlar.

* Daha büyük yaştaki çocuklar sorunları çözmede çok daha sofistike modeller olurlar ve daha küçük yaştaki çocuklar da kendilerinden daha büyük yaştaki çocukların yardımı olmadan yapamayacakları görevleri başarabilirler. Bu dinamik daha büyük yaştaki çocuğun bağımsızlık ve rekabet düzeyini arttırır.

* Çocuklar müzik aktiviteleri kapsamında seçimler yaparak, kendi öğrenimlerine ilişkin sorumluluğu üzerlerine almaya teşvik edilirler. Bu "aidiyet" ve kendi kendini yönetme hissi ömür boyu öğrenimin temelini oluşturur.